Verbouw van het voormalig belastingkantoor John F. Kennedylaan

Het ontwerp bestemmingsplan van de transformatie van het voormalige belastingkantoor aan de JFK laan 2 naar woongebouw ligt ter inzage.
De volledige kantoorbestemming wordt vervangen voor een woonbestemming (inclusief zorgwonen).
Van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage

Klik hier voor meer informatie.

Naar verwachting zal de gemeenteraad dit najaar het bestemmingsplan vaststellen, gevolgd door een aanvraag om omgevingsvergunning voor de verbouw.
Start van de verbouw voorziet de projectontwikkelaar begin 2023.

Einde van het jaar organiseert Explorius een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over hoe de verbouwactiviteiten en logistiek/verkeer voor ogen hebben en gaan graag in gesprek om deze veilig en aanvaardbaar voor de buurt te organiseren.

Deel dit bericht:
Copyright © 2022 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max