Bestemmingsplan Boltlocatie vastgesteld

Bestemmingsplan zgn. “Boltlocatie” Koning Lodewijklaan/Saturnusstraat is bij raadsbesluit van 31 mei vastgesteld.
Realisatie van 15 woningen in dit gebied is mogelijk.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er wijzigingen aangebracht.
Tot en met 26 juli 2018 ligt dit plan ter inzage en kan beroep worden ingesteld.

Klik hier voor meer informatie

Deel dit bericht:
Copyright © 2018 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max